Paweł Laskowski radca prawny

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W 2003 r. obronił pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

Radca prawny od 2007 r. Egzamin złożył z wyróżnieniem.

Wieloletni współpracownik dydaktyczny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku prowadzący zajęcia m.in. z zakresu prawa wekslowego, zabezpieczenia wierzytelności, skargi paulińskiej i innych środków ochrony wierzyciela, umowy leasingu, a także skargi kasacyjnej w postepowaniu cywilnym. Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym w zwłaszcza w sprawach gospodarczych, których przedmiotem są problemy związane z inwestycjami deweloperskimi, robotami budowlanymi, odpowiedzialnością inwestora za wynagrodzenia podwykonawców oraz obrotem nieruchomościami i przedsiębiorstwami, a także rozliczenia wspólników ustępujących ze spółki.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania są procesy oraz postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne dotyczące odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Posiada doświadczenie w zakresie przekształceń własnościowych, w tym łączenia, podziałów i przekształceń spółek i dzielności jednoosobowych, a także „przekształceń” związanych z wykorzystaniem aportów i wkładów w postaci przedsiębiorstw oraz ich części.

W bieżącej pracy, obok doradztwa podmiotom profesjonalnie trudniących się wynajmem i zarządzeniem nieruchomościami, zajmuje się m.in. obsługą developerów, przedsiębiorców budowlanych, agencji sieci komórkowej oraz agencji sieci sklepów sprzedaży detalicznej.


Tomasz Grygo radca prawny

Absolwent kierunków prawo oraz europeistyka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny od  2014 roku.

Posiada doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży tytoniowej, FMCG oraz telefonii komórkowej. W bieżącej pracy zajmuje się również problematyką prawa podatkowego, zamówień publicznych oraz prawa pracy


Piotr Kubalski radca prawny

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku.

Radca prawny od  2015 roku.

Posiada doświadczenie z zakresu postępowań sądowych dotyczących robót budowlanych oraz kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży produkcyjnej i budowlanej.  

W bieżącej pracy zajmuje się również problematyką prawa pracy i prawa administracyjnego.


Kamila Prokop radca prawny

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obroniła pracę magisterską w tematyce kontraktu menedżerskiego.

Z końcem 2017 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, a następnie zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W bieżącej pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego (prawo zobowiązań, postępowania egzekucyjne, postępowania rejestrowe).


Weronika Zmysłowska radca prawny

Z kancelarią związana od 2016 r.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w czerwcu 2017 r. broniąc pracy dyplomowej z zakresu prawa podatkowego.

Radca prawny od 2021 r.

W bieżącej pracy udziela pomocy w ramach postępowań sądowych oraz przy obsłudze przedsiębiorców m.in. w zakresie roszczeń medycznych oraz postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.


Adrian Krawczak aplikant radcowski

Z kancelarią związany od 2021 r.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w czerwcu 2018 r. broniąc pracy dyplomowej z zakresu prawa podatkowego.

Od stycznia 2019 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Zajmuje się wsparciem procesów cywilnych oraz postępowań egzekucyjnych.